ONLINE ŽÁDOST

Jméno - uvádějte s diakritikou
 i
Příjmení - uvádějte s diakritikou
 i
Rodné číslo
 i
Číslo OP
 i
Mobilní telefon
 i
e-mailová adresa
 i
Číslo bankovního účtu
 i
Kód banky
 i
Ulice a číslo popisné
 i
Obec
 i
PSČ
 
Ulice a číslo popisné - korespondenční
 
Obec - korespondenční
 
PSČ - korespondenční
 
Jsem v exekuci
 i
Zdroj příjmů
 i
Státní příslušnost
 i
Heslo - min. 6 znaků bez nuly a písmene O
 i

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Žadatel tímto uděluje výslovný souhlas společnosti MIRACON s.r.o., se sídlem Na Štáhlavce 1555/2, 160 00 Praha 6, IČ: 27601277, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118109 (dále jen „MIRACON“) jakožto správci mých osobních údajů, aby zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa a telefonické spojení, a to pro obchodní a marketingové účely, tj. zejména informování mé osoby o obchodních nabídkách společnosti MIRACON a jiných obchodních sděleních MIRACON. Současně uděluji MIRACON výslovný souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně.

Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje poskytuji dobrovolně.

Souhlas uděluji na období 20 let od udělení tohoto souhlasu.

Souhlasím s tím, aby MIRACON při zpracování mých osobních údajů využil služeb zpracovatelů. Dále uděluji výslovný souhlas MIRACON se zpřístupněním a předáváním mých osobních údajů třetím osobám. Těmito zpracovateli a třetími osobami jsou společnosti spolupracující s MIRACON při zpracování a zasílání obchodních nabídek MIRACON či jiných obchodních sděleních MIRACON. Výčet těchto zpracovatelů a třetích osob, jimž mohou být mé osobní údaje zpřístupněny, se může po dobu platnosti tohoto souhlasu měnit, jejich aktuální výčet je dostupný v sídle MIRACON a na internetových stránkách MIRACON www.s-pujcka.cz

Jsem si vědom/a toho, že v případě nešifrovaného přenosu zpráv prostřednictvím e-mailu nezaručuje MIRACON, jím pověření zpracovatelé či výše uvedené třetí osoby jimž mohou být mé osobní údaje zpřístupněny a předány, ochranu jejich obsahu proti možnému neoprávněnému přístupu třetích osob v průběhu jejich přenosu nebo při doručení. Beru na vědomí, že žádný z uvedených subjektů není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé zpřístupněním těchto e-mailových zpráv poslaných na mnou sdělenou e-mailovou adresu, třetím osobám.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s právem přístupu k mým osobním údajům ve smyslu §§ 11 a 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a s mými právy plynoucími z § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tzn. zejména s právem požadovat na MIRACON (příp. jím pověřených zpracovatelích) vysvětlení, budu-li se domnívat, že zpracování mých osobních údajů je nezákonné nebo v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů atp. Rovněž beru na vědomí, že pokud MIRACON nebo jím pověřený správce nevyhoví mé žádosti, mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Žadatel bere na vědomí, že mu nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru, a to ani po předložení požadovaných dokumentů. Schválení žádosti společností MIRACON prostřednictvím internetu znamená pouze předběžný souhlas s uzavřením smlouvy o úvěru. MIRACON si vyhrazuje právo po posouzení doručených dokumentů tuto žádost zamítnout.

Žadatel tímto uděluje MIRACON souhlas se získáváním informací o klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k řádnému posouzení jeho žádosti o poskytnutí úvěru, a to z databází osob, které se zabývají zpracováním takových údajů.

Podání žádosti

Pokud žádáte o první půjčku vyplňte on-line žádost, zatrhněte souhlas s poskytnutím osobních údajů a stiskněte tlačítko Pokračovat.

Požádat o další půjčky je mnohem jednodušší. Stačí poslat SMS na číslo 773 035 057. Do SMS uveďte požadovanou výši půjčky a heslo, které jste zadali u první půjčky v on-line žádosti.

Výhodou žádosti přes SMS je, že ji můžete poslat kdykoliv a odkudkoliv.

O další půjčku můžete žádat, až po úplném splacení předchozí půjčky.

Schválení půjčky

Po odeslání on-line žádosti se Vám téměř ihned zobrazí seznam půjček, ze kterých si jednu vyberete. Za chvíli Vám přijde SMS s parametry nabízené půjčky.

Pokud jste žádali o další půjčku přes SMS, přijde Vám jako odpověď také SMS s parametry nabízené půjčky.

Pokud nabízené parametry půjčky akceptujete zašlete SMS na číslo 773 035 057. SMS musí obsahovat pouze HESLO a slovo SOUHLASIM.

Odesláním SMS je půjčka SCHVÁLENA. Pouze u první půjčky může ještě dojít k dodatečnému zamítnutí.

Proplacení půjčky

Pouze u první půjčky Vám přijde dopis s rámcovou smlouvou, která obsahuje jedinečný kód, jenž musíte poslat prostřednictvím SMS na číslo 773 035 057. Ihned po obdržení kódu je zadán příkaz k převodu půjčky na Vámi uvedený účet.

U dalších půjček proběhne jejich proplacení ihned po obdržení SMS s heslem a slovem souhlasim z kroku 2.

Mezibanovní převody mohou trvat až dva pracovní dny.

 

Co byste měli o Spůjčce vědět

Komu půjčíme
Pro získání půjčky stačí vyplnit on-line žádost. I u nás musí žadatel projít schvalovacím procesem. Podíl zamítnutých žádostí je však velmi nízký. Půjčujeme malé částky na překrytí období do výplaty. Splatnost je možné jednoduchým způsobem prodloužit. Věk žadatele musí být od 18 do 65 roků.

Diskrétnost
Potřebujete rychle pár stovek nebo tisíc? Díky Spůjčce nemusíte nikoho o finanční výpomoc žádat a také nemusíte být nikomu zavázáni. Pro získání Spůjčky nepotřebujete žádná potvrzení, doklady a písemné smlouvy. Vše proběhne jednoduše a rychle prostřednictvím SMS a mobilu. 

Rychlost
U první půjčky je doba od podání žádosti po odeslání půjčky na účet 3 pracovní dny. U každé další půjčky je platba odeslána do 3 hodin od podání žádosti. Pokud máte účet u Raiffeisenbank, je Vám platba připsána prakticky ihned po odeslání.

Informovanost
O všech důležitých krocích (odeslání půjčky, připsání platby, prodloužení půjčky, splacení půjčky, připomenutí data splatnosti atd.) jste informováni prostřednictvím SMS zpráv.

Výše půjčky
Půjčíme Vám od 500 Kč do 4 999 Kč. První půjčka je maximálně 1 000 Kč. Po splacení můžete požádat o další půjčku. Buď je Vám schválena pořadovaná výše nebo navržena částka nižší.

Splatnost půjčky
Každá půjčka je splatná do 14 dnů od data jejího poskytnutí (datum převodu na Vámi uvedený účet). Pokud nejste schopni po 14 dnech půjčku splatit, můžete si její splatnost jednoduše o dalších 14 dnů posunout. Splatnost si můžete posunovat opakovaně až do doby, než můžete závazek uhradit. Více se o principu prodloužení splatnosti najdete v menu Prodloužení.

Prodlužujte si svou půjčku ZDARMA
Pokud jste s našimi službami spokojeni, řekněte o tom svým známým a kamarádům. Každý nový klient, kterého nám pomůžete získat Vám bude přinášet bonusové body, kterémi si půjčku ZDARMA prodloužíte. Více informací se o této možnosti dozvíte v nabídce SBÍREJTE BODY.

Jak na to

 • Kam platit
  Splátku půjčky nebo platbu prodloužení zasílejte na účet 321111/5500. Jako variabilní symbol uvádějte svoje rodné číslo.
 • Jak prodloužit splatnost
  V horním menu Prodloužení si zjistěte výši minimální platby pro Vaši půjčku. Platbu pošlete na účet 321111/5500.
 • SMS žádost o půjčku
  Na číslo 773 035 057 pošlete SMS obsahující HESLO a částku. Příklad: Karel123 3000
 • Kde najdu klientskou sekci
  Na této stránce nahoře vpravo. Přihlašovacími údaji jsou Vaše mobilní číslo a heslo, které jste si zadali do on-line žádosti. V klientské sekci najdete informace o aktuálním stavu Vaší půjčky.
 • Zapomněl jsem HESLO
  Úplně nahoře klikněte na šedé tlačítko Zapomenuté HESLO.
 • Nevím si rady
  Klikněte v horním menu na ČASTÉ OTÁZKY. Pokud ani v nich odpověď nenajdete napište nám nebo zavolejte na kontakty uvedené v menu Kontakt. Nejpozději do 24 hodin Vám odpovíme nebo zavoláme.
 
 

Jednoduchost

Smlouvu uzavřete pomocí internetu a mobilu. Žádné dokumenty a potvrzení po Vás nevyžadujeme. Pro získání půjčky stačí vyplnit pár údajů do on-line žádosti. Na získání druhé a každé další půjčky stačí poslat pouze dvě SMS.

Rychlost

První půjčku získáte do třech pracovních dnů, každou další do 3 hodin od odeslání žádosti. Pokud máte úřet u Raiffeisenbank, máte půjčku na účtu prakticky ihned, jinak do dvou pracovních dnů.

Bez nahlížení do registrů

Jako jedni z mála společností na trhu s půjčkami skutečně garantujeme, že NENAHLÍŽÍME do úvěrových registrů SOLUS, CBCB, LLCB. Svým klientům důvěřujeme a proto toto opatření není součástí našich schvalovacích procesů.

Klientská sekce

Slouží pro zjištění stavu Vaší žádosti o půjčku. Také zde naleznete veškeré informace o stavu poskytnuté půjčky, výši Vašeho závazku, termínu jeho splatnosti a účtu na který máte Váš závazek uhradit.

 
© Copyright 2010-2012 S-Pujcka.cz Všechna práva vyhrazena. MIRACON s.r.o.
 
optimalizace PageRank.cz